poza3

Mauriziaro Meat

Proiect rezistență – Construire hală depozitare (depozit frig), parter / Construire garaj, magazie, parter.

Suprastructura halei de depozitare este realizată cu cadre din profile laminate HEA și IPE având calitatea oțelului S275JR, atât elementele de rigizare ale cadrelor, cât și profilele fiind din oțel S235JRG2 și S355J0. Panelele de susținere ale panourilor sandwich sunt profile realizate din S350GD.
Suprastructura garajului și a magaziei este făcută cu cadre din profile laminate HEA și IPE, elementele de rigizare ale cadrelor și profilele fiind realizate din oțel S275J2, iar panelele de susținere ale panourilor sandwich sunt făcute din FeE350G.

Infrastructura acestor construcții constă în fundații izolate rigide din beton armat, simplu monolit și grinzi de fundare (elevații) din beton armat monolit, cu rol de rigizare a fundațiilor izolate și susținere a inchiderilor exterioare. Adâncimea de fundare s-a ales Df = 0.90m față de CTN.

Acoperișul ambelor construcții este tip șarpantă, din profile tip Z200, realizate din SE350GD, fixate pe grinzile cadrelor prin profile U60 și M12 în cazul halei de depozitare și U80 și suburbii M12 în cazul garajului și a magaziei.
Închiderile halei sunt realizate din panouri sandwich de 120mm, poziționate vertical, pe când închiderile garajului sunt făcute din panouri sandwich de 40mm, poziționate vertical și prinse cu șuruburi autoforante.