Cum să alegi arhitectul potrivit?

Un arhitect este acea persoană care se ocupă de proiectarea, design-ul şi controlul calităţii unei construcții. Acesta trebuie să știe atât legile de construcţie, cât și modalitațile de aplicare ale acestora.
Urmează pașii de mai jos și alege arhitectul potrivit:
1. Fă o scurtă triere. Contactează cât mai mulți arhitecți și pune-le întrebări cu privire la proiectul tău.
2. Fă o listă cu cei care ți-au inspirat încredere (cel puțin cinci dintre ei) și stabilește o întâlnire cu fiecare în parte.
3. Fă-ți dinainte o listă cu întrebările pe care vrei sa i le adresezi, întrebări din care să reiasă cunoștințele pe care acesta le are. De exemplu, adresează-i întrebări legate de expreriența pe care o are, de construcțiile proiectate de el, serviciile pe care vi le oferă și nu în ultimul rând întrebări legate de tarif sau programul de rendering 3D.
4. În cele din urmă, fă o comparație între ofertele pe care le-ai primit și analizează contractul și toate modalitățile de plată.
5. Pentru a face totul corect, semnează contractul în fața unu avocat / notar.

Vrei să construiești o casă sau vrei doar să o remodelezi? Atunci ai nevoie de arhitectul potrivit, care să îți ofere siguranța că rezultatul final va fi cel pe care ți l-ai dorit.

“Miza arhitecturii este eternitatea.”– Christopher Wren

Astfel, între tine și arhitect trebuie să existe o relație de colaborare eficientă. Tu trebuie să accepți părerea acestui profesionist, iar el trebuie să înțeleagă dorințele tale și să își construiască ideile în funcție de ele. În acest sens, proiectul tău va fi unul de succes.

Cum obții autorizația de construcție?

Ce trebuie să conțină dosarul pentru obținerea autorizației?
Dosarul se întocmește conform Legii nr. 50 / 1991 – Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și Legea nr. 261 / 2009 ce aprobă OUG 214 / 2008 care completează și aduce modificări Legii nr. 50 / 1991. Acesta va cuprinde:
1. Certificatul de Urbanism
2. Dovada – în copie legalizată – a titlului asupra imobilului, terenului și/sau construcției, sau după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel.

“Documentele creează o realitate pe o hârtie pe care noi o numim dovadă.” – Mason Cooley

3. Documentația tehnică după caz:
a) DTAC – documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire;
b) DTAD – documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrările de desființare;
c) DTOE – documentația tehnică pentru autorizarea executării organizării lucrărilor
4. Avizele și acordurile stabilite prin Certificatul de Urbanism
5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului
6. Dovada privind achitarea taxelor legale
7. Declarație pe propria răspundere privind inexistența unor litigii asupra imobilului;
8. Documentul de plată a taxei de emitere a autorizației de construire (în copie);

Care sunt costurile de eliberare?
Autorizația este eliberată de către Serviciul de Urbanism din localitate sau sectorul în care vreți să construiți. Taxa de eliberare a acesteia reprezintă 0.5% din valoarea construcției care este stabilită în declarație și în funcție de suprafața construcției.

Care sunt etapele realizării unei construcții?

Te-ai hotărât să începi construirea unei clădiri și nu știi exact ce trebuie să faci?

“Clădirile, sunt și ele copiii pământului și a soarelui.”– Frank Lloyd Wright

Descoperă mai jos cei mai importanți pași pe care trebuie să îi urmezi pentru a duce la bun sfârșit realizarea construcției tale:
1. Evaluarea costurilor
Înainte de a porni la drum, trebuie să îți evaluezi costurile, astfel încât să știi exact cât de mult poți cheltui.
2. Obținerea Certificatului de Urbanism pentru terenul pe care vrei să construiești
Informațiile aferente obținerii acestuia, le vei primi de la Primăria locală.
3. Achiziționarea terenului
Toate detaliile despre teren le vei găsi în Extrasul de Carte Funciară.
4. Obținerea avizelor/ acordurilor cerute prin Certificatul de Urbanism. Avizele cerute diferă în funcție de tipul construcției.
5. Obținerea autorizației de construcție
Autorizația de construcție este actul care conferă dreptul de a construi. Acest act este valabil timp de 24 de luni și se emite în termen de 30 de zile, de către președinții consiliilor județene sau de către primari.
6. Execuția construcției
Execuția lucrărilor va fi urmarită de către dirigintele de șantier. Acesta va întocmi cartea tehnică a construcției.
7. Recepția finală
Ultimul pas este recepția finală. Aceasta se face printr-un Proces Verbal de Recepție și reprezintă acel act prin care investitorul declară că acceptă să preia lucrările executate.

Construcțiile. O evoluție remarcabilă

Istoria industriei de construcții datează încă din primele zile ale civilizației, evoluția acestora fiind una semnificativă, atât din punct de vedere al materialelor, cat și a tehnicilor folosite pentru realizarea acestora.

“Evoluția este secretul pentru pasul următor.”– Karl Lagerfeld

Înainte de apariția materialelor de construcții fabricate, aproape toate cosntrucțiile erau făcute din materiale pe care oamenii le avea la îndemână, cum ar fi piei de animale, stâlpi din lemn, pietre, lut sau paie.
Cu trecerea timpului, oamenii au început să folosească diferite tehnici prin care au transformat aceste materiale în altele mult mai rezistente, ca și cărămizile, grinzile, marmura sau betonul, acestea oferind clădirilor o stabilitate și o durabilitate mult mai mare.
Evoluția construcțiilor continuă și astăzi, materialele plastice, fibra de carbon sau sticla ultrarezistentă fiind ultimele tendințe din acest domeniu.

La Also Edile susținem această evoluție prin căutarea în mod constant a unor inovații și tehnologii noi, care să vă ofere cele mai bune soluții, produse și servicii în materie de construcții.