Cum obții autorizația de construcție?

Ce trebuie să conțină dosarul pentru obținerea autorizației?
Dosarul se întocmește conform Legii nr. 50 / 1991 – Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și Legea nr. 261 / 2009 ce aprobă OUG 214 / 2008 care completează și aduce modificări Legii nr. 50 / 1991. Acesta va cuprinde:
1. Certificatul de Urbanism
2. Dovada – în copie legalizată – a titlului asupra imobilului, terenului și/sau construcției, sau după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel.

“Documentele creează o realitate pe o hârtie pe care noi o numim dovadă.” – Mason Cooley

3. Documentația tehnică după caz:
a) DTAC – documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire;
b) DTAD – documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrările de desființare;
c) DTOE – documentația tehnică pentru autorizarea executării organizării lucrărilor
4. Avizele și acordurile stabilite prin Certificatul de Urbanism
5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului
6. Dovada privind achitarea taxelor legale
7. Declarație pe propria răspundere privind inexistența unor litigii asupra imobilului;
8. Documentul de plată a taxei de emitere a autorizației de construire (în copie);

Care sunt costurile de eliberare?
Autorizația este eliberată de către Serviciul de Urbanism din localitate sau sectorul în care vreți să construiți. Taxa de eliberare a acesteia reprezintă 0.5% din valoarea construcției care este stabilită în declarație și în funcție de suprafața construcției.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *